Průmyslová automatizace

Vyrábíme elektrické rozvaděče jakéhokoliv druhu a určení do 1 000 V . Nejčastěji jde o rozvaděče pro energetiku, rozvaděče pro automatizaci a datové rozvaděče. V našem portfoliu však najdete i distribuční rozvaděče nebo s Konstruujeme také rozvaděče pro občanskou vybavenost, bytovou a individuální výstavbu. 

Projektové dokumentace

Projektová dokumentace může být zpracována buď dle vašeho zadání (specifické požadavky daného průmyslového odvětví), nebo na základě konzultace a provedení analýzy technologického či strojního zařízení.  Projektová dokumentace je zpracovávána v souladu s platnými normami ČSN EN a zahrnuje:

– technickou zprávu,

– obvodové schéma silové části,

– obvodové schéma řídících a informačních systémů,

– sestavné a dispoziční výkresy,

– TOS specifikace,

– kabelovou listinu.

 Programování PLC řídících systémů SIEMENS , SEW včetně všech periférií

– Úpravy stávajících programů řídících systémů a jejich implementace do nadřazených systémů

– Programování operátorských panelů

– Vizualizaci výrobních procesů

– Veškeré elektrikářské a mechanické práce spojené s daným projektem

– Tvorbu kompletní dokumentace a kusovníků

– Optimalizaci výrobních procesů a taktů montážních a výrobních linek

– Anylýzu stávajícího stavu řízení a návrhy koncepce upgradu