Dispečerské řízení a regulace

Dispečerské řízení a regulacefotovoltaických elektráren a jiných zdrojů

Podle energetického zákona je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu nad 100 kW zařízením, které umožňuje dispečerské řízení. Některé výrobny (FVE, DA, KGJ) již dnes mají instalované dispečerské řízení, ale toto nemusí být v rozsahu podle Smlouvy o připojení, které dříve energetické společnosti nepožadovaly. V souladu s požadavky jednotlivých provozovatelů distribučních sítí umíme návrh, výrobu a instalaci dispečerského řízení dle platných legislativ a požadavků dané aplikace.

Dispečerské Návrh dispečerského řízení na klíč

Podání žádosti o schválení projektové dokumentace

Návrh datové komunikace mezi prvky dispečerského řízení a FVE

Provádění funkčních zkoušek

Návrh dispečerského řízení

Dispečerské řízení FVE, diesel agregátů, bateriových úložišť

Dodávka všech rozvaděčů a komunikačních prvků

Kompletní elektroinstalace podle parametrizování dispečerského řízení

Vše v souladu s podmínkami  PREdistribuce